Menu główne

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 dla Działania 8.8 RPO WZ

Działanie 8.8 RPO WZ

W związku z rozstrzygnięciem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 8.8 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

W związku z zakończeniem konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin zamieszcza listę członków Komisji Oceny Projektów.

Lista członków Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW - link do strony www.wup.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku