Menu główne

Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.01.08.00-IZ.00-32-002/19 dla Działania 1.8

Działanie 1.8 RPO WZ

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 09.09.2020 r. w związku z zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 1 000 000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały kolejno największą  liczbę punktów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem procedury odwoławczej z dnia 09.09.2020 r.


Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 08.04.2020 r.

Skład osobowy Komisji Oceny Projektów

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku