Menu główne

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 8.8 RPO WZ nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

Działanie 8.8 RPO WZ

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin udostępniają zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19 w wersji 1.1 z dnia 09.01.2020 r. W Regulaminie wprowadzono zmiany zgodne z rejestrem zmian przedstawionym w załączonej tabeli.

UDOSTĘPNIENIE LISTY SPRAWDZAJĄCEJ

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Gminą Miasto Koszalin publikuje Listę sprawdzającą dla Projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19.

REGULAMIN KONKURSU z dnia 9.01.2020 r. (pdf)

REGULAMIN KONKURSU z dnia 9.01.2020 r. (word)

ZAŁĄCZNIKI z dnia 9.01.2020 r.

TABELA ZMIAN REGULAMINU KONKURSU ver. 1.1

LISTA SPRAWDZAJĄCA DLA PROJEKTODAWCY

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku