Menu główne

Rozmowy społeczne w sprawie „Miejskiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022”

08.03.2018


Rozmowy społeczne w sprawie „Miejskiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 – 2022”

Szanowni Państwo, zapraszamy do dyskusji

Prace nad ww. Programem rozpoczęły się w marcu ubiegłego roku. Został on przygotowany przez Zespół ds. opracowania „Miejskiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych” w skład którego weszli przedstawiciele komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, Rady Miejskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi z Politechniki Koszalińskiej (powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Koszalina).

Założenia, będące podstawą części diagnostycznej opracowania ww. Programu zrealizowane zostały za pomocą następujących metod badawczych:

- analizy danych wtórnych w postaci ogólnodostępnych opracowaniach statystycznych,

- analizy źródeł zastanych w postaci sprawozdań, raportów wytworzonych przez samorządowe podmioty odpowiedzialne za wsparcie osób niepełnosprawnych,

-  analizy danych pierwotnych uzyskanych w procesie ankietyzacji osób niepełnosprawnych.

W przeprowadzonych badaniach wtórnych wykorzystano przede wszystkim następujące źródła danych: roczniki i opracowania statystyczne GUS, dane gromadzone w bazie danych GUS p.n. Bank Danych Lokalnych, dane i informacje zawarte w programach, raportach, opracowaniach i sprawozdaniach podmiotów lokalnej polityki społecznej: Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie,  dokumenty miasta, m.in. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Koszalin na lata 2016-2020”, „Miejski program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2013-2017”.

Poniżej prezentujemy projekt „Miejskiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 - 2022” wraz z załącznikami i formularzem w którym można przedstawić swoje sugestie, uwagi, opinie.

Jednocześnie zapraszamy  na spotkanie, które odbędzie się 19 marca br. o godz. od 14.00 do godz. 17.00 Sali A Urzędu Miejskiego w Koszalinie, podczas którego będzie prezentowany ww. projekt Programu oraz będzie można złożyć formularz uwag, jeśli nie został przesłany/dostarczony wcześniej.

Zachęcamy do wzięcia udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi uwagami!


Projekt „Miejskiego program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych na lata 2018 - 2022”

Formularz zgłaszania uwag

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku