Menu główne

Konsultacje społeczne Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin

09.06.2021
Fotografia przedstawia budynek Centrum Usług Społecznych

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Koszalina zaprasza do wyrażenia opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin”. Program opracowany został na podstawie przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2021r. „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin” i realizowany będzie
na w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Uwagi można składać do 16 czerwca 2021 r. za pośrednictwem ankiety konsultacyjnej:

 

Ankieta konsultacyjna

 

1) drogą pocztową – na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin

2) osobiście – w dniu 9 czerwca 2021 r. siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Zespół ds. Projektów Społecznych i Promocji

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: programy@mopr.koszalin.pl

4) za pomocą formularza online – dostępnego na stronie www.koszalin.pl/konsultacje oraz na  www.mopr.koszalin.pl.

Ankieta online: https://forms.gle/1CwK8hmGNQXLXcNk9

Informacja o wynikach konsultacji społecznych „Programu Usług Społecznych”

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych  „Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin”. Program opracowany został na podstawie przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2021r. „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin” i realizowany będzie na w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych Koszalin”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Konsultacje odbyły się w terminie od  09.06.2021 do 16.06.2021r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją podsumowującą konsultacje. 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku