Menu główne

Program Polityki Zdrowotnej pn: Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina w latach 2024-2026


Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w programie polityki zdrowotnej  pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata 2024-2026”.


Program skierowany jest do par, u których stwierdzono niepłodność, a inne metody leczenia, prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, nie istnieją lub się wyczerpały.

Każda para, którą pozytywnie zakwalifikowano do Programu, ma prawo otrzymać dofinasowanie do jednej z procedur zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 10 000,00 zł. 

Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do dwóch dopuszczonych programem prób procedury medycznie wspomaganej prokreacji (druga próba może zostać wszczęta po wykorzystaniu wszystkich zarodków z pierwszej próby).   

Z dofinansowania skorzystać może co roku 20 par.

Z dniem uruchomienia rządowego programu dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro, Gmina Miasto Koszalin zaprzestaje realizacji niniejszego programu i dofinansowania procedur medycznych nim objętych; w takim przypadku dofinanowaniem objęte zostaną wyłącznie interwencje podjęte do dnia poprzedzającego dzień uruchomienia rządowego programu dofinansowania.  


Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Gmina Miasto Koszalin.


DO POBRANIA:

  1. Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata 2024-2026”
  2. Oświadczenie dla uczestników programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego
    dla mieszkańców Miasta Koszalina na lata 2024-2026
  3. Uchwała nr LXXI/994/2023 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 14 gudnia 2023r. w sprawie programu polityki zdrowotnej pn. "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Koszalina w latach 2024-2026”Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku