Menu główne

GenProcure - Gender Inclusion in Public Procurment

Kolorowy obrazek przedstawiający kolejno w układzie poziomym znak URBACT z flagą Unii Europejskiej i napis w języku angielskim: dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
Tytuł projektu: 
GenProcure - Gender Inclusion in Public Procurment
Nazwa Funduszu: 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: 
inny Program
Działanie: 
1.1.1 Promocja zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miejskiego poprzez współpracę
Całkowita wartość projektu: 
841 160 EUR (cała sieć) 73 635 EUR (część Miasta Koszalina)
Wydatki kwalifikowane: 
841 160 EUR (cała sieć) 73 635 EUR (część Miasta Koszalina)
Wartość dofinansowania: 

669 873.75 EUR (cała sieć)

  58 908.00 EUR (część Miasta Koszalina)

Wartość dofinansowania UE: 
669 873.75 EUR (cała sieć) 58 908.00 EUR (część Miasta Koszalina)
Procent dofinansowania: 
79,07% (cała sieć)
Okres realizacji: 
01.06.2023 - 31.12.2025
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 
20.06.2023
Perspektywa: 
2021 - 2027
Tryb naboru: 
konkursowy
Opis projektu: 

Projekt odpowiada na wyzwanie istniejącej nierówności płci pod względem ekonomicznym i społecznym w Unii Europejskiej, zgodnie z Gender Inequality Index 2022.
W poprawę stanu rzeczy mogą zaangażować się miasta, ujmując działania wrażliwe na płeć w swoich strategiach rozwoju i działaniach ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji
i zapewnienie równej pozycji kobiet. Jednym z takich działań może być wdrażanie idei zamówień publicznych wrażliwych na płeć, gdzie poprzez dostawy towarów, usług i robót dla sektora publicznego
zarówno zamawiający jak i wykonawcy zgadzają się, że powinny one przyczyniać się do zmniejszenia nierówności.
Projekt zakłada powołanie Lokalnej Grupy URBACT skupiającej lokalnych interesariuszy współpracujących z miastem nad tematyką projektu oraz uczestnictwo w tematycznych warsztatach transnarodowych
zdobywania wiedzy i wymiany doświadczeń.
Zakładanym rezultatem będzie opracowanie Zintegrowanego Planu Działania przez każdego z partnerów projektu.

Kontakt: 

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. projektu: Adam Sawicki

adam.sawicki@um.koszalin.pl

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku