Municipal Authority

  • Municipal Authority

ul. Rynek Staromiejski 6-7
PL 75-007 Koszalin
Phone:  ( + 48) 94 34 88 600
FAX  ( + 48 )94 34 22 478, 94 34 88 625
e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
www.koszalin.pl

  • Koszalin Municipal Council

ul. Rynek Staromiejski 6-7
PL 75-007 Koszalin
Phone( + 48) 94 34 88 640
fax ( +48) 94 34 22 478, 94 34 88 625
e-mail: biuro.rm@um.koszalin.pl
www.koszalin.pl

  • Customer Service Office

Phone ( + 48) 94 34 88 616,  ( + 48) 94 34 88 617,  ( + 48) 94 34 88 618
Infoline 0800 16 50 10

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku