Menu główne

Szczepienia przeciwko grypie

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia

Realizacja "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” w latach 2007-2019

 

Rok


Liczba zaszczepionych przeciwko grypie


Cena jednostkowa szczepionki (zł)


Koszt szczepień (zł)


Liczba realizatorów szczepień

2007

3000

25

75.000

8

2008

3532

30

105.960

8

2009

3335

30

100.000

8

2010

3908

26

101.608

12

2011

3917

26

101.842

10

2012

3863

25

96.575

13

2013

3868

25

96.700

14

2014

3753

26

97.458

8

2015

3790

27

102.330

13

2016

3874

26

100.724

14

2017

3739

32

119.648

12

2018

3928

40

157.120

12

2019

4750

40

157.800

13

Razem           


  49.257    

 

  1.412.765     

 


W latach 2007 - 2019  szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych  49.257 osób powyżej 65 roku życia. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.412.765 zł

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 103/2019 z dnia 01 sierpnia 2019r. o projekcie programu polityki zdrowotnej.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin 


 Szczegółowe Informacje o szczepieniu przeciwko grypie:

Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

Kto powinien zostać zaszczepuiony przeciwko grypie http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/4/#kto-powinien-zostac-zaszczepiony-przeciw-grypie

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku