Menu główne

Strategia ZIT

Współpraca i osiąganie wspólnych celów

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wyznacza cele rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego, wypracowane wspólnie przez samorządy terytorialne tworzące Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny.

Do najważniejszych celów Strategii ZIT KKBOF w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego należy:

wzmocnienie infrastruktury drogowej i usprawnienie połączeń drogowych

stworzenie sprawnej i zintegrowanej komunikacji publicznej,

wymiana taboru transportu publicznego,

budowa multimodalnych centrów przesiadkowych wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych,

rozbudowa dostępnych terenów inwestycyjnych, umożliwiających łatwe rozpoczęcie działalności lub jej rozwinięcie podmiotom z sektora MŚP,

rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw,

tworzenie nowych miejsc w przedszkolach,

wspieranie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i zawodowego.

Wyznaczone w Strategii ZIT KKBOF cele rozwoju będzie można w pełni osiągnąć poprzez zaangażowanie mieszkańców, reprezentujących ich organizacji społecznych oraz przedsiębiorstw aktywnie działających na obszarze 19 gmin partnerskich: Miasto Koszalin, Miasto Kołobrzeg, Miasto Białogard oraz miast i gmin: Będzino, Białogard, Biesiekierz, Bobolice, Dygowo, Gościno, Karlino, Kołobrzeg, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Siemyśl, Świeszyno, Tychowo, Ustronie Morskie.

Na realizację zintegrowanych przedsięwzięć w ramach ZIT KKBOF w latach 2014-2020 przeznaczono 40 mln euro.


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF wrzesień 2021 r. - projekt

Załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF, wrzesień 2021 r.

Wykaz zmian do Strategii ZIT KKBOF w ramach aktualizacji w 2021 r.


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 31 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF z dnia 31 lipca 2020 r.

Wykaz zmian do Strategii ZIT KKBOF po przeprowadzonych konsultacjach

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Minister Funduszy i Polityki RegionalnejUchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmian w Strategii ZIT KKBOF

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej RPO WZ


Aktualizacja Strategii ZIT KKBOF z dnia 18.10.2017 r.

załącznik nr 1 - Lista projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT KKBOF z dnia 18.10.2017 r.

Pozytywna opinia Strategii ZIT Ministerstwa Rozwoju

Pozytywna opinia Strategii ZIT KKBOF Instytucji Zarządzającej  RPO WZStrategia ZIT KKBOF podlega aktualizacji w przypadku pojawienia się "wewnętrznej bądź zewnętrznej potrzeby".

Zgłaszanie zmian do Strategii ZIT KKBOF:

1. Wypełnienie formularza Wniosek o wprowadzenie zmian/y do Strategii ZIT KKBOF 

2. Przesłanie podpisanego dokumentu na adres mailowy aleksandra.kosowicz@um.koszalin.pl lub zit.kkbof@um.koszalin.pl

Wszystkie proponowane zmiany do Strategii ZIT KKBOF podlegają weryfikacji Biura ZIT KKBOF

Nazwa gminy
Projekty

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku