Menu główne

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie

logo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza ŚrodkowegoStowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w Koszalinie

www.ko-pomerania.pl

Powstało z dniem 26.04.2002 r. kontynuując działalność i zadania Związku Gmin Pomorza Środkowego w Koszalinie utworzonego w 1994 r. przez władze gmin Będzino, Manowo, Mielno, Sianów oraz miasto Koszalin.

W dniu 17 grudnia 2010 roku, na podstawie Uchwały Nr 22/6/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego Środkowego Prezydent Koszalina   Piotr  Jedliński został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego.

Głównym celem Stowarzyszenia jest wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków. Ponadto celami Stowarzyszenia są:

1. inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,

2. programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju,

3. tworzenie warunków do rozwoju turystyki w szczególności poprzez polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,

4. wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,

5. informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

6. koordynowanie i wspieranie współpracy przygranicznej w regionie,

7. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,

8. podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,

9. inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatów,

10. wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Od 1 marca 2004 r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku