Menu główne

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego 2019/2020

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego realizowana będzie w dniach 01-15 kwietnia 2019 r. przez system elektroniczny dostępny na stronie - nabory.eduportal.koszalin.pl 

 

Lp.

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

 

1.

do 31 marca 2019 roku

 Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji na „Formularzu kontynuacji” i dostarczają do dotychczasowego oddziału.

2.

od 1- 15 kwietnia 2019 roku

Składanie przez rodziców „Kart zgłoszenia” dla dzieci  po raz pierwszy do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego naboru pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl (Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”.)

Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

3.

od 16-30 kwietnia 2019 roku

Weryfikacja „Kart zgłoszenia” i wymaganej dokumentacji przez pracownika Żłobka.

4.

20 maja 2019 roku

godz 1400

Publikacja wyników naboru na nowy rok żłobkowy we wszystkich oddziałach.

5.

od 20 -31 maja do 2019 roku

Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

Jeśli któryś z podanych terminów rekrutacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin ten ulega przeniesieniu na pierwszy dzień roboczy.


Informator dla rodziców dotyczący naboru do żłobka - PDF pobierz

Wzór umowy - PDF pobierz

Żłobek Miejski - nabór info.

Wykaz niepublicznych żłobków i klubu dziecięcego w Koszalinie wraz z odpłatnościami w 2019r.    

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku