Menu główne

Programy profilaktyczne

Programy profilaktyczne realizowane przez Zachodniopomorski Oddział  Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia


1. Wczesne wykrywanie raka piersi

2. Profilaktyka raka szyjki macicy

3. Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

4. Profilaktyka gruźlicy

5. Profilaktyka chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

6. Profilaktyka chorób odtytoniowych

7. Badania prenatalne

8. Badania przesiewowe słuchu u noworodków

9. Badanie w kierunku raka jelita grubego


Programy profilaktyczne realizowane przez Firmę SPONDYLUS WETOSZKA sp.j :


PROGRAM ZDROWY KOSZALIN

Zdrowy Koszalin to projekt i jednocześnie bezpłatny program zdrowotny, którego celem jest regularna profilaktyka aparatu ruchu oraz bieżąca edukacja społeczeństwa w tym zakresie. Program obejmuje Miasto Koszalin oraz jego obszar metropolitalny i skierowany jest do wszystkich mieszkańców w wieku od 7 roku życia.

Jak przebiega badanie w ramach programu Zdrowy Koszalin ?

Badanie przesiewowe realizowane w ramach programu Zdrowy Koszalin to 15 minutowe spotkanie ze specjalistą, który wykorzystując narzędzia diagnostyczne dokona oceny narządu ruchu w obrębie stóp, kolan, miednicy i kręgosłupa.

W wyniku badania Pacjent otrzyma informacje o stanie zdrowia oraz ewentualne zalecenia (jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości) rehabilitacyjne w zakresie, jakie powinien podjąć. Decyzja o podjęciu ewentualnych działań oraz miejscu ich realizacji stanowi wolny wybór pacjenta a udział w badaniach nie niesie
za sobą żadnych zobowiązań do współpracy z organizatorem badań. Uzyskane w ramach badań wartości statystyczne pozyskane z dużej grupy populacyjnej pozwolą w przyszłości właściwie określać priorytety obszarów profilaktyki oraz kształtować celowość kolejnych programów.

Dlaczego warto dbać o profilaktykę zdrowotną?

Regularna diagnostyka narządu ruchu to istotne działanie w zakresie profilaktyki zdrowotnej, pozwalające w porę zapobiegać pojawiającym się nieprawidłowościom w obrębie naszego aparatu ruchu oraz związanym z nimi konsekwencjom zdrowotnym.

Jak mogę zarejestrować wizytę?

Wizytę można zarejestrować pod numerem telefonu 665 035 035, wybierając numer wewnętrzny 4. Rejestracja w celu umówienia się na wizytę dostępna jest również ONLINE na stronie: www.zdrowykoszalin.pl

Gdzie odbywają się badania?

Badania w ramach programu Zdrowy Koszalin odbywają się w Centrum Medycznym Spondylus, przy   ul. Jana Pawła II 21 w Koszalinie.


PROGRAM ZDROWA NÓŻKA I  KRĘGOSŁUP
 
Regularne działania profilaktyki zdrowotnej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym pozwalają na zapobieganie rozwojowi wad postawy oraz kształtowanie prawidłowych wzorców. Doktor Spondylus bazując na swoim ponad 30 letnim doświadczeniu w pracy z Pacjentami, również tymi najmłodszymi, od 8 lat prowadzi program profilaktyki zdrowotnej w obszarze narządu ruchu.

Do kogo skierowany jest Program Zdrowa Nóżka i Kręgosłup?

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

W jaki sposób będą prowadzone badania?

Badania odbywać się będą w publicznych oraz niepublicznych placówkach przedszkolnych za wcześniejszą zgodą rodziców dzieci przystępujących do badania. Dzieci, które z różnych przyczyn nie będą miały możliwości uczestnictwa w badaniu na terenie placówki oświatowej otrzymają możliwość jego realizacji w Centrum Medycznym Spondylus.

Na czym polega badanie?

W przypadku diagnostyki realizowanej na terenie placówki oświatowej (przedszkola) badanie jest  wykonywane w obecności opiekuna przedszkolnego. Podczas badania zespół medyczny dokonuje oceny rozwojowej narządu ruchu oraz wskazuje ewentualne nieprawidłowości w obrębie: stóp, kolan, miednicy, kręgosłupa
i obręczy barkowej.

Do badania wykorzystywane są narzędzia diagnostyczne, m.in. takie jak podoskop i cyfrowa mata pedobarograficzna, dostarczające precyzyjne dane wynikowe. Uzyskane wyniki badań będą dostępne dla rodziców w formie indywidualnych konsultacji, podczas których nastąpi przekazanie i omówienie każdego
z przypadków. Terminy konsultacji będą ustalane w dogodnych terminach dla rodziców z wykorzystaniem systemu rejestracji on-line.
Dzieci, które przystąpią do badania na terenie Centrum Medycznego Spondylus, w ramach wizyty zrealizują jednocześnie diagnostykę w wymienionym wyżej zakresie oraz konsultację wyników.

Jaki jest koszt badania?
 
Badanie oraz późniejsza konsultacja wyników są całkowicie bezpłatne.

PROGRAM AKTYWNY SENIOR

Dla kogo przeznaczony jest program Aktywny Senior?

Do udziału w programie profilaktyki zdrowotnej wieku senioralnego Aktywny Senior zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 rok życia.
Co zyskuje Senior przystępując do programu Aktywny Senior?

Założeniem programu Aktywny Senior jest profilaktyka zdrowotna osób w wieku senioralnym (powyżej 60 roku życia). W ramach programu Uczestnik uzyskuje bezpłatny dostęp do następujących czynności medycznych :
- bezpłatne przesiewowe badanie aparatu ruchu z wykorzystaniem cyfrowej platformy diagnostycznej. W ramach tego badania specjalista oceni sytuację zastaną u Pacjenta i w razie potrzeby wskaże niezbędne czynności profilaktyczne lub rehabilitacyjne,
- bezpłatna konsultacja ze specjalistą fizjoterapii. W ramach wizyty specjalista wskaże rozwiązania dla zgłoszonego przez Pacjenta problemu oraz opracuje plan działań profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych,
- bezpłatna konsultacja z podologiem. W ramach konsultacji specjalista oceni stopy Pacjenta oraz wskaże niezbędne działania profilaktyczne lub lecznicze. Dodatkowo przeprowadzone zostanie badanie wskaźnika ABI pozwalającego ocenić ryzyko zmian cukrzycowych u Pacjenta. W przypadku zgłoszenia
  się przez Pacjenta na konsultację z konkretnym problemem zdrowotnym, specjalista opracuje niezbędny plan działań zmierzających do eliminacji problemu,
- bezpłatna konsultacja ze specjalistą zaopatrzenia medycznego. W przypadku kiedy Pacjent będzie wymagał indywidualnego doradztwa w kwestiach zaopatrzenia medycznego, rehabilitacyjnego, pomocniczego lub pielęgnacyjnego, specjalista umówi konkretny termin wizyty Pacjenta lub zrealizuje konsultację drogą         telefoniczną.

Inne korzyści z udziału w programie:

Uczestnik programu uzyskuje dodatkowe rabaty na usługi oraz produkty zakupione w firmie Spondylus. Program „Aktywny Senior” uprawnia do stałego rabatu na usługi medyczne w wysokości 20 % wartości usługi, z wyłączeniem usługi Mobilny Podolog.W przypadku zakupu produktów medycznych Uczestnik programu zyskuje stały rabat w wysokości 5% wartości produktu. Rabaty nie łączą się z programem Karty Seniora.

Gdzie odbywają się badania?

Badania w ramach programu Aktywny Senior odbywają się w Centrum Medycznym Spondylus, przy ul. Jana Pawła II 21 w Koszalinie.

Jak zarejestrować wizytę u specjalisty?

Podstawową drogą kontaktową dla Uczestników programu jest infolinia Spondylus – dostępna pod numerem telefonu 665 035 035. Podczas rozmowy z osobą rejestrującą wizytę prosimy wskazać uczestnictwo w programie Aktywny Senior. Więcej informacji na temat programu Aktywny Senior dostępnych jest na stronie:  https://spondylus.pl/aktywny-senior/                       Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku