Menu główne

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

Opóźnienie w dostawie II dawki szczepionki przeciwko HPV

W związku z realizacją programu „Profilaktyki zakażeń wirusem HPV” Gmina Miasto Koszalin, otrzymała informację od firmy MSD producenta szczepionek Gardasil 9 o braku dostaw do Polski szczepionki dziewięciowalentnej do końca 2019 roku.  Trudność z dostępnością szczepionki w Polsce spowodowana jest wyjątkowo dużym zainteresowaniem szczepieniami p/HPV na świecie. Proces produkcji w przypadku tego typu szczepionek jest niestety czasochłonny.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – drugą dawkę szczepienia należy podać między 5 a 13 miesiącem od podania pierwszej dawki.

Trzynastoletnie dziewczęta urodzone w 2006r. i zamieszkałe na terenie Koszalina, które zostały zaszczepione pierwszą dawką szczepionki przeciwko HPV, zostaną zaszczepione w 2020r. Po otrzymaniu szczepionek, realizator programu NZOZ Rodzina będzie informował o terminie szczepienia drugą dawką.

Do pobrania:

1. Pismo firmy MSD do samorządów z dnia 04.09.2019r.

2. Pismo firmy MSD do Ministra Zdrowia z 04.03.2019r.

3. Państwowo Zakład Higieny - Jakie są powody ograniczonej dostępności szczepionki przeciw HPV na naszym rynku? - http://szczepienia.pzh.gov.pl/jakie-sa-powody-ograniczonej-dostepnosci-szczepionki-przeciw-hpv-na-naszym-rynku/

Miasto Koszalin otrzymało powyższe pisma w październiku br.

 

Na realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV” w 2019r.  został wybrany:

Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina”, ul. Lelewela 7, 75-450 Koszalin

Szczepienia będą wykonywane przez realizatora programu oraz podwykonawców w następujących miejscach:                          

1. NZOZ Rodzina Poradnia Pediatryczna Aleja Monte Cassino 13, tel. 94 343-04-22

2. NZOZ Rodzina ul. Lelewela 7,  tel. 94 343-66-00

3. NZOZ  Salvita ul. Kolejowa 71, tel. 94-342-75-45 (tylko dla pacjentek zadeklarowanych do tego NZOZ)

W 2019 r. planowane jest zaszczepienie 200 trzynastoletnich dziewcząt ur. 2006 r. zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie  oraz przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Koszalina.

TERMIN SZCZEPIENIA PIERWSZĄ DAWKĄ: od 09 maja  do 07 czerwca 2019r.

Na szczepienie można zgłaszać się po telefonicznym uzgodnieniu w godzinach 12.00 - 17.00 do wybranego przez siebie punktu szczepień.

Na szczepienie rodzic/opiekun prawny dziecka zabiera wypełniony formularz zgody - załaczony w plikach do pobrania.

        Ostateczny termin zakończenia podawania 1 dawki to 30 czerwca 2019r. Szczepionka podawana jest w dwóch dawkach. Druga dawka najwcześniej 5 miesięcy po pierwszej podana zostanie w tej samej placówce co 1 dawka, nie później jednak niż do 10 grudnia 2019r.

          Realizatorem programu jest Nasz Zakład Opieki Zdrowotnej „Rodzina" Koszalin ul. Lelewela 7. Realizator programu zapewnia pełen zakres świadczeń, w tym m.in. zakup szczepionek, badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia i wykonanie szczepienia. Jednocześnie przeprowadza edukację zdrowotną - profilaktyka zakażeń wirusem HPV, skierowaną do trzynastoletnich dziewcząt
i chłopców oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. W ramach ww. edukacji zorganizowane będą prelekcje w szkołach podstawowych. Kolejne informacje dostępne będą w punktach szczepień, które prowadzi wysoko wykwalifikowany personel oraz u koordynatora tegorocznego programu lekarza rodzinnego, pediatry Adama Zająca t: 604 218 122.

 

 Pliki do pobrania:

1. Formularz zgody na szczepienie przeciwko wirusowi HPV

2. List  do rodziców  Prezydenta Miasta Koszalina

3. Terminy i miejsce szczepień

 
 

Realizacja szczepień HPV w latach 2009-2018

Rok Liczba zaszczepionych przeciwko grypie Cena jednostkowa szczepionki (zł) Koszt szczepień (zł) Wyszczepialność %
2009 407 298 363 858,00 88,5
2010 318 267 252 048,00 73,44
2011 330 185 183 150,00 77,83
2012 339 200 203 400,00 81,49
2013 269 139 132 606,00 78,3
2014 308 160 98 560,00 84
2015 254 114,5 58 166,00 72,7
2016 225 142 65 320,00 62,67
2017 193 152 58 672,00 55,94
2018 150 163 48 900,00 46,58
Razem 2793   1 464 680,00  

 W latach 2009 - 2018  szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy zostało objętych  2.793 trzynastoletnich dziewczynek. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.464.680  zł

Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV wpisują się w Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2018-2020, który otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku