Menu główne

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

 

Gmina Miasto Koszalin zaprasza do udziału w programie polityki zdrowotnej w 2021r. pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na lata 2021-2025”

 

Program kierowany jest do dziewcząt urodzonych w 2007 i 2008 r. zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie oraz do dziewczynek przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Miasta Koszalina.

Szczepienie obejmuje dwie dawki: I - czerwiec 2021, II- listopad 2021

 

Realizatorami Programu są:


DLA ROCZNIKA 2007 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - gabinet Punktu Szczepień (czerwony budynek ”A” parter), ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin.

Rejestracja na szczepienie: Na szczepienie należy umówić się osobiście w Rejestracji Dziecięcej (czerwony budynek „A” parter) lub telefonicznie pod numerem 94 347 16 13 w godz. 8-14 od poniedziałku do piątku, lub także wysyłając email na adres rejestracja_dzieci@poliklinika.koszalin.pl w SP ZOZ MSWIA, ul. Szpitalna 2, w Koszalinie.


DLA ROCZNIKA 2008 - Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  - punkt szczepień – wejście z tyłu budynku. ul. Zwycięstwa 204 A, 75-640 Koszalin.

Rejestracja na szczepienie: drogą mailową poprzez adres: szczepienia-HPV@wspl.koszalin.pl; celem ustalenia wizyty należy w pierwszej kolejności, korzystając z wyżej wymienionego adresu, wysłać dane dziecka - imię i nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. W odpowiedzi zwrotnej zostanie zaproponowany termin szczepienia. W przypadku chęci zmiany terminu, prosimy o informację również drogą mailową. Możliwa także rejestracja telefoniczna, pod numerem: 94-306-70-60.

 

O możliwości zaszczepienia decyduje kolejność zgłoszeń. Wysokość środków finansowych zaplanowanych na realizację programu w 2021r. -  480.000 zł

 

Więcej w załącznikach:

 

SP ZOZ MSWiA- ROCZNIK 2007

  1. Formularz zgody na szczepienie- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin
  2. Terminy i miejsce szczepień Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin

 

 

WSPL SP ZOZ- ROCZNIK 2008

  1. Formularz zgody na szczepienie- Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  2. Terminy i miejsce szczepień Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  do pobrania: Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV na lata 2021-2025

Realizacja szczepień HPV w latach 2009-2020

Rok Liczba zaszczepionych przeciwko HPV
Cena jednostkowa szczepionki (zł) Koszt szczepień (zł) Wyszczepialność %
2009 407 298 363 858,00 88,5
2010 318 267 252 048,00 73,44
2011 330 185 183 150,00 77,83
2012 339 200 203 400,00 81,49
2013 269 139 132 606,00 78,3
2014 308 160 98 560,00 84
2015 254 114,5 58 166,00 72,7
2016 225 142 65 320,00 62,67
2017 193 152 58 672,00 55,94
2018 150 163 48 900,00

46,58

2019 256 367 187.932

59,67

2020 0 0 0

0

Razem 3.049   1.652.612

 

 W latach 2009 - 2020  szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy zostało objętych  3.049 trzynastoletnich dziewczynek. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.652.612 zł. W 2020r. nie odbyły się szczepienia przeciwko HPV z uwagi na brak mozliwości zakupu szczepionek oraz trwającą pandemię COVID-19. W 2021r.  realizowane są szczepienia dziewczynek z dwóch roczników.

Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV wpisują się w Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2018-2020, który otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku