Menu główne

Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV

 

Przesunięcie realizacji  tegorocznego „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV”

 

Gmina Miasto Koszalin informuje, że z uwagi na utrudniony w latach 2019 i 2020 dostęp na polskim rynku do szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy (HPV) oraz stan epidemii COVID-19, realizacja tegorocznego „Programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV” została przesunięta na 2021 rok.

W 2021 roku jest planowane zaszczepienie urodzonych w 2007 oraz w 2008 roku dziewczynek zameldowanych na pobyt stały w Koszalinie.

13-letnie koszalinianki są szczepione na wirusa HPV od 2009 roku. W latach 2009-2019 zaszczepionych zostało 3.049 dziewcząt. Koszaliński samorząd przeznaczył na ten cel 1.652.612 zł.

Realizacja szczepień HPV w latach 2009-2019

Rok Liczba zaszczepionych przeciwko grypie Cena jednostkowa szczepionki (zł) Koszt szczepień (zł) Wyszczepialność %
2009 407 298 363 858,00 88,5
2010 318 267 252 048,00 73,44
2011 330 185 183 150,00 77,83
2012 339 200 203 400,00 81,49
2013 269 139 132 606,00 78,3
2014 308 160 98 560,00 84
2015 254 114,5 58 166,00 72,7
2016 225 142 65 320,00 62,67
2017 193 152 58 672,00 55,94
2018 150 163 48 900,00

46,58

2019 256 367 187.932

59,67

Razem 3.049   1.652.612

 

 
W latach 2009 - 2019  szczepieniami przeciwko rakowi szyjki macicy zostało objętych  3.049 trzynastoletnich dziewczynek. Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.652.612 zł

Szczepienia profilaktyczne przeciwko rakowi szyjki macicy – wirus HPV wpisują się w Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2018-2020, który otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych.

 

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku