Menu główne

Opieka wytchnieniowaDom Pomocy Społecznej „Zielony Taras” w Koszalinie

w ramach realizowanego

Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

zaprasza do udziału w

Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

Moduł III

Program jest skierowany do:

członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
    w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
    w procesie jego leczenia,rehabilitacji i edukacji,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.Zgłoszenie można złożyć w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Leonida Teligi 4

w Koszalinie, druk jest dostępny w siedzibie Domu oraz na stronie internetowej

dps.koszalin.ibip.pl, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu

94 717 05 37 w godzinach 7:00 – 15:00.

Zapraszamy do udziału w programie


Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku