Menu główne

Nabór do Żłobka Miejskiego 2018/2019

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego realizowana będzie w dniach 03-16 kwietnia 2018 r. przez system elektroniczny dostepny na stronie - nabory.eduportal.koszalin.pl 

Okres rekrutacji

Czego dotyczy

do 30 marca 2018 roku  Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka pisemnie potwierdzają wolę kontynuacji na „Formularzu kontynuacji” i dostarczają do dotychczasowego oddziału.
od 03- 16 kwietnia 2018 roku Składanie przez rodziców „Kart zgłoszenia” dla dzieci  po raz pierwszy do Żłobka za pośrednictwem serwisu internetowego naboru pod adresem: nabory.eduportal.koszalin.pl 

(Aplikacja Nabór, Kanał Kandydata, Aplikacja Nabór dla Żłobków, Pliki do pobrania – „Karta zgłoszenia”.)

Wraz z „Kartą zgłoszenia” rodzice składają wymaganą dokumentację.

od 17-30 kwietnia 2018 roku Weryfikacja „Kart zgłoszenia” i wymaganej dokumentacji przez pracownika Żłobka.

18 maja 2018 roku

godz. 1400

Publikacja wyników naboru na nowy rok żłobkowy we wszystkich oddziałach.
do 30 maja do 01 czerwca 2018 roku Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do Żłobka dziecka zakwalifikowanego w wyniku rekrutacji. Brak potwierdzenia przez rodzica w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją przydzielonego miejsca dla dziecka.

Jeśli któryś z podanych terminów rekrutacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas termin ten ulega przeniesieniu na pierwszy dzień roboczy.


Terminy i harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Koszalinie -kryteria do żłobka zawarte są w uchwale nr XXVIII/435/2013 Rady  Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie oraz w uchwale Nr XXXVII/549/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Żłobka Miejskiego w Koszalinie


Informator dla rodziców dotyczący naboru do żłobka - PDF pobierz

Żłobek Miejski - nabór info.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza infobar scrolling

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku