Menu główne

KONKURS OFERT - „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023”

 

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

 

Prezydenta Miasta Koszalina ul. Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin na podstawie art. 48 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wyłonienie realizatorów w 2023r. programu polityki zdrowotnej pn: „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023”.

 

Materiały do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursowe - Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia

2. załącznik nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert - szczepienia przeciwko grypie

3. załącznik nr 2  - Formularz ofertowy na wybór realizatora programu - szczepienia przeciwko grypie

4. załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna -  szczepienia przeciwko grypie

5. załacznik nr 4 -  Wzór umowy -  szczepienia przeciwko grypie

6. załacznik nr 5 - Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia

 

  Realizacja "Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia” w latach 2007-2022

 

Rok


Liczba zaszczepionych przeciwko grypie


Cena jednostkowa szczepionki (zł)


Koszt szczepień (zł)


Liczba realizatorów szczepień

2007

3000

25

75.000

8

2008

3532

30

105.960

8

2009

3335

30

100.000

8

2010

3908

26

101.608

12

2011

3917

26

101.842

10

2012

3863

25

96.575

13

2013

3868

25

96.700

14

2014

3753

26

97.458

8

2015

3790

27

102.330

13

2016

3874

26

100.724

14

2017

3739

32

119.648

12

2018

3928

40

157.120

12

2019

4750

40

157.800

13

2020

2432

45

109.440

12

2021

2525

60

153.516

12

2022

2884

                60

189.410

11

Razem           


  55.098 

 

  1.865.131     

 


W latach 2007 - 2022  szczepieniami przeciwko grypie zostało objętych  55.098 osób powyżej 65 roku życia.

Na realizację programu przeznaczono z budżetu miasta kwotę  1.865.131 zł

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin otrzymał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 103/2019 z dnia 01 sierpnia 2019r. o projekcie programu polityki zdrowotnej.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia na lata 2019-2023 realizowany przez Miasto Koszalin 
 Szczegółowe Informacje o szczepieniu przeciwko grypie:

Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/

Kto powinien zostać zaszczepuiony przeciwko grypie http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/4/#kto-powinien-zostac-zaszczepiony-przeciw-grypie

Komu przysługuje bezpłatna lub refundowana szczepionka przeciw grypie? - Szczepienia.Info (pzh.gov.pl)

Szczepienia na grypę https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Alert

Program Kocham Koszalin wszedł w życie! Dołącz do nas i ciesz się zniżkami oraz specjalnymi ofertami. Więcej informacji na stronie.

Zamknij pasek z informacjami Zatrzymaj przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku