Menu główne

Galeria przy Katedrze

Od  2006 roku przy ul. Bolesława Chrobrego w Koszalinie funkcjonuje uliczka dla artystów nazwana Galerią przy Katedrze.

Galeria powstała z inicjatywy Społecznego Komitetu Ratowania Starego Koszalina i jest odpowiedzią na głosy  środowisk związanych ze sztuką, zgłaszających potrzebę utworzenia w przestrzeni miejskiej strefy odpowiedniej do prezentacji malarstwa, rzeźby, ceramiki, rękodzieła ludowego oraz innych  wyrobów artystycznych,  a zarazem otwartej i dostępnej dla mieszkańców i turystów.  Głównym założeniem Galerii przy Katedrze jest umożliwienie twórcom prezentacji i sprzedaży prac. Trzeba w tym miejscu dodać, że od 2007 roku,   artyści   wystawiający swoje  wyroby mają możliwość sprzedaży i promocji pracowni bez uiszczania opłat targowych / Uchwała Nr XII/110/1007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r.,  dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej i sposobie jej poboru,  zwolniono z opłaty targowej sprzedaż w części ulicy Bolesława Chrobrego./

Prace może wystawiać każdy twórca, który uzyska zgodę Prezydenta i identyfikator  umożliwiający korzystanie z „Galerii”.

Procedura jest bardzo uproszczona. Zainteresowani wypełniają kartę zgłoszenia i przedstawiają próbkę swoich wyrobów /zdjęcia,  drobne prace, katalogi itp/.

Szczegółowa informacja w zakresie wystawiania prac w Galerii przy Katedrze oraz karta zgłoszenia  do pobrania w poniższych linkach oraz w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych w pokoju nr 18 przy ul. Mickiewicza 26.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku