Menu główne

Dzienny Dom Pogodna Jesień "Senior+”

budynek

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior +”

ul. Leonida Teligi 4

75-206 Koszalin

tel.+48 94 717 08 98

kierownik : Jolanta Szewczyk

kontakt e-mail: jolanta.szewczyk@dpskoszalin.pl

Dzienny Dom Pogodna Jesień „Senior+” powstał w 2015 roku i od 5 lat funkcjonuje w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Przeznaczony jest dla 30 mieszkańców Koszalina w wieku 60+, którzy chcieliby spędzić czas w miłym towarzystwie.

Dom jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00 w tym czasie Dom zapewnia jeden ciepły posiłek.

Celem wszystkich działań podejmowanych przez Dom jest zapewnienie seniorom wsparcia poprzez aktywizację i integrację, motywowanie do realizacji marzeń i zainteresowań. Ponadto przeciwdziała

marginalizacji i i izolacji osób starszych.

Zajęcia odbywające się w Dziennym Domu są odpowiedzią na potrzeby seniorów. Oferujemy zajęcia edukacyjne i kulturalne, rekreacyjne i integracyjne w tym:

  •      zajęcia muzyczne,
  •      gimnastykę usprawniającą,
  •      wycieczki i spacery,  
  •      wyjścia do kina, teatru, muzeum,   
  •      zajęcia plastyczne,
  •     zajęcia kulinarne,
  •     spotkania z okazji świąt i imprez okolicznościowych.

Do dyspozycji seniorów jest sala rehabilitacyjna, sala terapii indywidualnej i grupowej, pokój do wypoczynku, sala klubowa z telewizorem oraz kinem domowym, dwa komputery, łazienki i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz pięknie zagospodarowany teren wokół Domu.

Wniosek o przyznanie pobytu wraz zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Domu oraz możliwości korzystania z zajęć rehabilitacyjnych należy złożyć w Dziale ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych MOPR w Koszalinie, al. Monte Cassino

 Zadanie współfinansowane ze środków MPiPS w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku