Menu główne

Deklaracja do pobrania

Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 maja 2021 r.


Instrukcja wypelnienia deklaracji:

- zabudowa jednorodzinna

- zabudowa jednorodzinna z działalnością

- zabudowa jednorodzinna z kompostownikiem


Poprzednio obowiązujące deklaracje

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1 stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca do 31.12.2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku