Menu główne

XI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym

08.05.2019

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy „Pomerania Film” rozpoczął XI nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym.

Nabór wniosków zostanie zakończony w dniu 24.05.2019 r.

Dokumenty aplikacyjne pobrać można ze strony www.pomeraniafilm.pl - zakładka Regulamin.

Wyniki konkursu zostaną oficjalnie ogłoszone do dnia 09.07.2019 r.


Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzony w 2009 r. dzięki współpracy Województwa Zachodniopomorskiego, miast Szczecina i Koszalina, ma już swoją 10 letnią tradycję. Jego celem jest  wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także  do budowania jego pozytywnego wizerunku. ZFF to inicjatywa finansowa podjęta przez samorządy, służąca wspieraniu rozwoju produkcji audiowizualnej w regionie, wspierająca producentów i twórców sektora audiowizualnego i stanowiąca skuteczne narzędzie budowania marki regionu poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje regionalny product placement w produkcji filmowej. Służy zarazem aktywizacji lokalnego rynku usług poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału (uczelnie artystyczne, wykwalifikowana kadra, krajobraz kulturowy, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.). Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na produkcję filmową jest jej powiązanie z województwem zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem miast Szczecina i Koszalina poprzez tematykę, twórców, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu. ZFF działa w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wsparcie finansowe produkcji filmowej jest przyznawane w trybie konkursowym. Za  merytoryczną ocenę wniosków nadesłanych do konkursu i wybór filmów odpowiedzialna jest trzyosobowa Rada Programowa składająca się z kandydatur przedstawionych  przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Szczecina i Prezydenta Koszalina.Skład Rady Programowej ZFF w roku 2019:

Joanna Pieciukiewicz - reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz telewizyjny, autorka reportaży i programów społeczno-edukacyjnych

Marek Osajda - doświadczony dokumentalista telewizyjny, redaktor Kuriera Szczecińskiego

Paweł Strojek - Dyrektor Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie, Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie, producent filmowy.


Sprawy organizacyjne Funduszu prowadzi Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,  tel. 91 43 48 352.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku