Menu główne

Wodociągi wybudują farmę fotowoltaiczną

25.10.2019

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie wybrało firmę, która ma wybudować farmę fotowoltaiczną na terenie oczyszczalni ścieków w Jamnie. Ma ona mieć moc 0,95MWp. To inwestycja typu „zaprojektuj i wybuduj" realizowana ze środków własnych MWiK.

Zakres robót obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, montaż, uruchomienie, wykonanie pomiarów końcowych, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja będzie wprowadzać energię elektryczną do wewnętrznej instalacji elektrycznej oczyszczalni ścieków i będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni.

Pozwoli to w ciągu roku generować co najmniej 762,251 MWh energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektów zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków.

Termin realizacji:

a)    wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych – cztery miesiące od podpisania umowy

b)    wykonanie robót budowlanych, dostawa i montaż oraz przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego farmy fotowoltaicznej – trzy miesiące od daty uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej realizacje robót.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót, zakończenie robót przewiduje się na maj 2020 r.

W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę konsorcjum firm:

Konsorcjum RENCRAFT PHOTON

1/ RenCraft Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

2/ Photon Energy Group HU Kft (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Budapeszcie

Koszt realizacji: netto: 3 367 515,86zł, brutto: 4 142 044,51zł.

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku