Menu główne

Tomasz Czuczak wiceprezesem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

18.04.2019

W dniu 17 kwietnia br. w Szczecinie odbyło się XXIII Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, podczas którego wybrano Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję, Prezesem Stowarzyszenia ponownie wybrany został Krzysztof Soska, natomiast na stanowisko wiceprezesa powołano  Tomasza Czuczaka, pełniącego dotąd funkcję Skarbnika Stowarzyszenia. Przypomnijmy, że zawodowo Tomasz Czuczak jest sekretarzem miasta Koszalina.

Nadrzędnym statutowym celem stowarzyszenia jest praca na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców obszaru Euroregionu Pomerania poprzez m.in. realizację działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, wsparcia osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej mieszkańców, ochrony praw kobiet, ochrony środowiska czy wsparcia dla społeczności lokalnych. Wszystkie te cele realizowane są przede wszystkim poprzez prowadzenie wspólnych  programów w pokrewnymi instytucjami działającymi na terenie Euroregionu, jak również udzielanie miastom członkowskim  pomocy finansowej, technicznej i organizacyjnej w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej. Miasto Koszalina jest aktywnym członkiem stowarzyszenia od 2001 roku.

W roku ubiegłym Stowarzyszenie złożyło wniosek o dofinansowanie z programu INTERREG VA pn. „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”, w ramach którego opracowana zostanie polsko-niemiecka strategia rozwoju Euroregionu Pomerania po 2020 roku, a w ramach niej powstanie platforma internetowa, która będzie pierwszą wspólną stroną internetową polsko-niemieckiego obszaru współpracy wspierającą przyszłe transgraniczne działania jego mieszkańców.

Zapraszamy do umieszczania informacji o koszalińskich wydarzeniach na ratuszowym telebimie. Kontakt: telebim@um.koszalin.pl

Zamknij pasek z informacjami Pauza przewijanie się paska informacyjnego

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku