Menu główne

80. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

28.08.2019
Zdjęcie żołnierzy Wojska Polskiego

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński

Dowódca Garnizonu Koszalin cz.p.o. ppłk Wiesław Kawecki

Przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Antoni Burzyński

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody


80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ


które odbędą się 1 września 2019 r.

Program uroczystości:

11.00 (pomnik Martyrologii Narodu Polskiego - cmentarz komunalny)

- hymn państwowy

- przemówienia okolicznościowe

- modlitwa żołnierska

- Apel Pamięci

- złożenie wiązanek kwiatów

- zakończenie uroczystości

Miejski Rzecznik Konsumentów

MIEJSKI

RZECZNIK

KONSUMENTÓW

PRZEJDŹ

Koszalin na Facebooku